Najnowszy tom poetycki Andrzeja Mestwina Faca „Rodzaj męski dokonany”

Nowy zbiór Andrzeja Mestwina wpisuje się w nurt poezji męskiej, której (…) nie wypada mylić z poezją napisaną przez mężczyzn.