Aleksandra M. Perzyńska – Samsara

Cena: 30 PLN
szt.

def_10_0Kilka słów o „Samsarze” Aleksandry M. Perzyńskiej Tomik Aleksandry Perzyńskiej pt. „Samsara” jest w swojej plastycznej i poetyckiej formie dosyć niezwykły. Jego niezwykłość polega nie tylko na zaskakującym i rzadko spotykanym graficznym sposobie zapisu wierszy, ale przede wszystkim na ich sile rażenia. Sile wynikającej zarówno z wnikliwej obserwacji realiów naszego świata, jak i ze świadomości nieuchronnego, bezwzględnego przemijania. To co autorka ukazuje w „Samsarze” jest jednocześnie częścią jej bardzo prywatnej, wręcz intymnej historii oraz tego co widzi chodząc ulicami naszych miast. Głos Perzyńskiej to nie tyle głos kobiety zagubionej w londyńskiej lub gdańskiej dżungli. To przede wszystkim głos człowieka niezwykle wrażliwego. Wrażliwego na to, co inni jakże często pomijają w swoim życiu i w swojej twórczości. Wrażliwego na los innych, żyjących gdzieś na uboczu tych wielkich i tych nieco mniejszych miast, ludzi. Perzyńska czasem może szokować. Jednak ten sposób pisania, tak zresztą bliski prozy, nie istnieje sam dla siebie. Punktem wyjścia jest tutaj raczej bycie bardzo wrażliwym człowiekiem. Człowiekiem przez duże „C”, a może raczej „Cz”.