Andrzej Mestwin Fac „Rodzaj męski dokonany”

Cena: 30 PLN
szt.

rodzajNowy zbiór Andrzeja Mestwina wpisuje się w nurt poezji męskiej, której (…) nie wypada mylić z poezją napisaną przez mężczyzn. Nawiązuje do zacnej tradycji, zapoczątkowanej przez Mickiewicza w „Lirykach lozańskich”, a kontynuowanej nieco przewrotnie na przykład przez Dariusza Muszera w wierszach z tomu „Jestem chłop”. (…)

Pieska przyjaźń stanowi jeden z jaśniejszych leitmotivów zbioru, (…) To dar anielski-a jak zapewnia poeta, jego czworonożny anioł, choć z tego jest świata; skutecznie strzeże tego co najlepsze.

fragment laudacji wygłoszona przez Piotra Wiktora Lorkowskiego